Devlet-i Ebed Müddet Soy Ağaçları

Sultanlar, şehzadeler, imparatorlar ve soylu hanedanların şan ve şerefini yücelten, tarihin sayfalarında yer edinen aziz ve müstesna soyluların nesep ve köklerini merak edenler için muhteşem bir müşahede-i eser ortaya koyduk.

Azimetli çalışmalarımızın neticesinde, dünya üzerindeki bütün soyluların soyağaçlarını tarihin akışına dair derin bilgiler eşliğinde sunmak amacıyla, fevkalade interaktif bir ağaç suretinde eşsiz bir şekilde tanzim ettik.

Family Tree Soyağacına Git
Royal Family tree screenshot
geneology of elizabeth II

Cihanşümul Medeniyetlerin Soylu Şecereleri

Cihanşümul medeniyetlerin şan ve şerefle dolu ecdadının, hanedan mensuplarının ve tarihin akışında iz bırakan soyluların ulu nesillerine dair, bu müşahede-i eser, ilm-i nesep ve kökleri araştıranlar için müphem zümrelerin perdelerini aralamaktadır.

İslam'ın feyz-i ilahiyesinden nasiplenmiş Osmanlı sultanlarından, antik Roma'nın imparatorlarına, Avrupa'nın krallıklarının hükümdarlarından, Asya'nın hanedanlarına kadar birçok büyük medeniyetin soylu şecerelerini barındıran bu eser, tarihî kaynaklar ve vesikalar ışığında titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır.

Soyluların Tarihî Bağlantıları

Binlerce aile ağacı parmaklarınızın ucunda, sitemiz size geçmişin zengin dokusuna benzersiz bir pencere sunar, sizi güç, romantizm, entrika ve miras hikayeleriyle dolu bu ailelere tanıtır. Geçmişe olan bağlantınızı keşfetmenin ve kendi soy hatlarınızda yer alan hikayeleri keşfetmenin heyecanını yaşayın

Daha önce hiç olmadığı gibi geçmişin karmaşıklığına ve görkemine dalarken, bizimle birlikte tarihi soyların karmaşık yollarını keşfedin